به گزارش اکو ایران، تورم آخرین ماه پاییز با 0.8 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 1.7 درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به ثبت رسیده در این ماه با سایر ماه های کشور نشان می دهد آذر دومین رکورد را در میان کمترین تورم های ماهانه در 1400 به ثبت رسانده است.

 هر ماه کارنامه ای از شاخص قیمت مصرف کننده توسط مرکز آمار منتشر می شود. این متغیر به نوعی علامتی از وضع عمومی قیمت ها در در دوره ماهانه است و محاسبه رشد آن با مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد تغییرات قیمت ها در بازه کوتاه مدت از چه سرعتی برخودار است. معمولا سیاست گذاران برای رصد حرکت تورم به بازه ماهانه توجه می کنند. در اذر گرچه سرعت تورم نسبت به ماههای دیگر کم شده اما در ماه جاری چند علامت مهم در قیمت ها نشان از ردپای نرخ دلار در روند افزایشی قیمت مصرف کننده در کشور داشته است.

تورم

سبقت تورم ماهانه غیرخوراکی از خوراکی پس از 5 ماه

طبق آمارها و داده های ثبت شده از سوی مرکز آمار شاخص قیمت مصرف کننده در این مقطع در مقایسه با آبان 1.7 درصد رشد داشته است. در سال 1400 کمترین تورم ماهانه در اردیبهشت ماه ثبت شد که برابر با 0.8 درصد بوده و ماه آذر با 1.7 درصد در این زمینه دومین رکورد را داشته است.

اما تفکیک تورم به دو گروه خوراکی و غیر خوراکی نشان می دهد رشد قیمت ها در بخش غیر خوراکی ها بیشتر بوده است. این در حالی است که در ماه های قبل این روند معکوس بود.

در ماه گذشته تورم ماهانه در بخش خوراکی ها برابر با 1.4 درصد و در بخش غیر خوراکی ها برابر با 1.8 درصد به ثبت رسید. به عبارت دیگر این تورم در کالاهای خوراکی 0.4 واحد درصد کمتر است. بررسی روند این تمایز در ماه های اخیر نشان می دهد از تیر ماه سال جاری تا کنون این اتفاق بی سابقه بوده است.

تورم

افزایش تورم نقطه ای در بخش غیرخوراکی

مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده با ماه مشابه در سال قبل گویای تورم نقطه به نقطه در هر مقطع است. این رقم در آذر ماه برابر با 35.2 درصد ثبت شده که نسبت به ماه قبل خود تقریبا 0.5 واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارت دیگر قیمت ها در سومین ماه پاییز 1400 تقریبا 35 درصد بیشتر از همین مقطع در سال قبل بوده اما این افزایش قیمت در ماه جاری با سرعت کمتری در مقایسه با ماه قبل خود مواجه شده است.

این کاهش تورم نقطه ای اما در بخش کالاهای غیر خوراکی به ثبت نرسید. در این ماه تورم نقطه ای در کالاهای خوراکی از 46.4 درصد با 4.9 واجد درصد کاهش به 41.5 درصد رسید. اما در سوی دیگر در بخش غیرخوراکی این متغیر با افزایش مواجه شده و از 30.2 درصد به 31.8 درصد ارتقا پیدا کرده است.تورم

سهم بالای تورم کالاهای بادوام در تورم نقطه ای

در دسته بندی تورم ماهانه در کشور می توان کالاها را به سه دسته تقسیم کرد. کالاهای کم دوام، بی دوام و بادوام.  به طور کلی کالاهایی که از ارزش بالاتری برخوردار بوده و لوکس تر از دو دسته دیگر است کالاهای با دوام هستند. این کالاها غالبا در مقایسه با سایرین  بیشتر تحت تاثیر قیمت دلار قرار می گیرند. در همین رابطه تورم به ثبت رسیده در این کالاها نشان می دهد در کالاهای بادوام تورم ماهانه برابر با 3.8 درصد بوده که بیشترین تورم را در مقایسه با دو دسته دیگر داشته است. تورم ماهانه کالاهای بی دوام معادل با 1.5 درصد و کالاهای کم دوام برابر با 2 درصد به ثبت رسیده است.

این افزایش ها در کالاهای تاثیر پذیر از نرخ دلار سرانجام موجب شد تا تورم درج شده در دهک های بالاتر د رآخرین ماه پاییز بیشتر باشد.

بیشترین تورم ماهانه سهم پردرآمدها

در آذر ماه 1400تورم ماهانه دردهک دهم برابر با 2.3 درصد ثبت شد. مقایسه این تورم با سایر دهک ها نشان می دهد رشد قیمت در طبق پردرآمدها بالاتر از سایر دهک های درآمدی بوده است.

طبق داده های منتشر شده در مرکز امار در سومین ماه پاییز با افزایش طبقات درآمدی تورم تجربه شده در آذر ماه نیز بیشتر بوده است. به این ترتیب کمترین تورم ثبت شده در دهک های ابتدایی بوده که تقریبا 1.5 درصد گزارش شده است.

از آن جا که در دهک دهم غالبا سهم کالاهای بادوام و غیرخوراکی ها، کالاهای لوکس و ... بیشتر بوده می توان گفت افزایش قیمت دلار نقش پررنگ تری را در این دسته داشته است.

نکته مهم آن جاست که در صورتی که این رشد در نرخ دلار تداوم داشته باشد به مرور افزایش قیمت از دهک های بالاتر ممکن است در ماه های بعدی به دهک های پایین تر نیز منتقل شده ودر نهایت سطح تورم درکشور را بالا ببرد.

تورم