سوالی که در این بین مطرح است آن است که آیا اخذ مالیات در سال پیش رو می تواند تشدید کننده رکود تورمی در کشور باشد؟

آیا دولت در مقابل اخذ مالیات پاسخگوی انتظارات مردم است؟

سید علی مدنی زاده اقتصاددان و استاد دانشگاه پاسخ می دهد.