ایمان ناصری، مدیرعامل بخش خاورمیانه شرکت مشاوره FGE به این سوالات پاسخ داده است.