در پی گرمای بی‌سابقه در روزهای اخیر، ادارات خوزستان تعطیل شدند، گرمایی که به گواه کارشناسان ریشه در تغییرات اقلیمی دارد.

 

پدیده‌ای که جهان را درگیر خود کرده است، داریوش گل علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم توضیحاتی درباره این پدیده و نشانه‌های دیگر آن به اکو ایران می‌دهد.