به گزارش اکوایران، یکی از مطالبات اصلی معترضان جاری شدن دائمی آب در زاینده رود است؛ اما چقدر این مهم امکان‌پذیر است؟ ریشه کم‌آبی اصفهان چیست؟ 

چه راهکارهایی برای مقابله با بحران کم آبی در  اصفهان وجود دارد؟ 

اکوایران در گفت‌وگو با بنفشه زهرایی دبیر کارگروه ملی سازگار با کم آبی و دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران به این موضوعات پرداخته‌ است.

زهرایی، جاری شدن دائمی آب در زاینده‌رود را ناممکن می‌داند. 

مشروح این گفت‌وگو را در اکوایران ببینید.