ایران در ماه‌های اخیر و با رسیدن میزان مصرف گاز به بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز با کسری گاز روبرو شده و گاز صنایع از جمله سیمانی‌ها را قطع کرد. ایران در سال‌های قبل قراردادی برای واردات گاز از ترکمنستان داشت که ابتدا قرارداد دچار مشکل شد و در ادامه افزایش تولید گاز، ایران را از واردات بی‌نیاز کرد. 

توییت بهادری جهرمی احتمالا به از سرگیری واردات گاز از ترکمنستان اشاره دارد.