جلال رشیدی کوچی با تاکید بر اینکه این موضوع را از رئیس جمهور و وزیر صمت هم پیگیری خواهد کرد گفت: باید مشخص شود چه دست هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی‌تابند.

ظاهرا این بار هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، این بند از تبصره ۷ مصوبه بودجه ای مجلس را مغایر سیاست های کلی تشخیص داده است.