به گفته حسین عیوض لو، در سال های گذشته به بانکی بیش از ۲ تا ۳ میلیارد دلار عاملیت منابع ارزی صندوق تخصیص داده شده که دارایی این بانک در حد ۴۰۰ میلیون دلار هم نبوده و مسائلی از این دست سبب شده تا ریسک منابع صندوق توسعه ملی که محل ذخیره ثروت ملی است، بالا رود. حالا جدیدترین خبرها حکایت از تملیک سهام این بانک ها توسط صندوق توسعه ملی دارد.