به عبارت دیگر این افراد، کسانی بودند که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها گذشته و هنوز اقدام به بازپرداخت اصل یا سود تسهیلات‌شان نکردند.

هنوز مشخص نیست این افراد چه میزان بدهی معوق به بانک ها دارند.