برنامه اکوخبر

در انتظار دادگاه تاجران کارتن خواب

مدتی پیش رئیس کل بانک مرکزی خبر از وجود کارتن خواب هایی داد که کارت بازرگانی داشته اند و با کارت بازرگانی آنها بیشتر از یک میلیارد یورو صادرات انجام شده بود.

این حرف باعث واکنش نهادهای بازرگانی مثل اتاق بازرگانی شد؛ تا جایی که همین امروز هم رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که با وجود درخواست از بانک مرکزی هنوز اسم این ۷۰ نفر اعلام نشده است. کمی بعد از انتشار این حرف ها، بانک مرکزی در توئیتی اعلام کرد که دادگاه ۱۹ نفر از کسانی که با سوءاستفاده از کارت بازرگانی ۷۰ کارتن خواب صادرات کلان داشته اند، برگزار خواهد شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد