برنامه اکوخبر

ضرر بانک مرکزی از تخصص ارز دولتی

این طور که معاون اول رئیس جمهور توضیح داده، دولت در سال ۹۸ فقط ۱۵ میلیارد دلار بابت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اختصاص داده

 در حالی که کل ماحصل فروش نفت ایران در همین سال هشت میلیارد دلار بوده است.

 

 

بانک مرکزی ۶۱ هزار میلیارد برای اجرای سیاست دولت هزینه کرده

ارز ۴۲۰۰ تومانی را خیلی ها با اسم ارز جهانگیری می شناسند و شاید خود آقای معاون اول بهتر از همه بتواند درباره اش توضیح بدهد مخصوصا حالا که به نظر می رسه عمر ارز ۴۲۰۰ رو به پایان است. امروز جهانگیری در مراسمی که به مناسب روز ملی صادرات برگزار شده بود اول حسابی از سیاستی که دولت برای چند نرخی کردن ارز در پیش گرفته بوده دفاع کرد و بعد گزارش هایی در مورد نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داد که شاید برایتان جالب باشد. جهانگیری گفت که در سال ۹۸ میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۵ میلیارد دلار بوده، از آنجایی که جهانگیری یکم بعد در حرف هایش گفته که دولت در سال ۹۸ توانسته ۸ میلیارد دلار نفت بفروشد میتوان فهمید که دولت در سال ۹۸ بیشتر از دو برابر درآمد نفتیش را فقط ارز ۴۲۰۰ تومنی اختصاص داده، طبیعتا این سوال پیش میاید که این پول از کجا آمده،‌ اینجاست که باید سراغ بانک مرکزی برویم و بینیم که چنین سیاستی باعث بروز چه فشاری به بانک مرکزی شده، با یک حساب و کتاب ساده و مقایسه میانگین نرخ آزاد ارز در سال ۹۸ و نرخ ۴۲۰۰ تومان، می بینیم که بانک مرکزی مجبور شده ۶۱ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی برای اجرای سیاست دولت هزینه کند، کاری که طبیعتا منابع این بانک را تا اندازه زیادی تحت فشار گذاشته و دستش را برای ایجاد تعادل در بازار بسته. از همه اینها گذشته بنابر ازعان خیلی از مسئولان اعم از دولتی و غیر دولتی، بخش بزرگی از ارز ۴۲۰۰ تومنی نه در مسیر اصلیش که طبق انواع رانت ها توزیع شده و نه تنها نتوانسته در برابر این فشاری که به سیستم پولی کشور وارد کرده به حداقل هدف هایش برسد بلکه عوارض زیادی هم داشته.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد