برنامه اکوخبر

خانه های خالی در تور افتاد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، امروز نخستین آمار رسمی از تعداد خانه های خالی را اعلام کرده است.

محمود محمود زاده، از شناسایی یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد مسکونی خالی خبر داده که اطلاعات آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. آیا بر همه واحدهای مسکونی خالی مالیات وضع می شود؟ در اکو خبر امروز ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد