برنامه اکوخبر

خبری از بازگشت تدریجی به برجام نیست

▫️سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که هیچ مذاکره مستقیم و غیرمستقیمی با آمریکا درباره برجام نداشته است.

این حرف‌ها بعد از پیچیدن زمزمه‌هایی در مورد رد و بدل شدن پیشنهادی برای بازگشت تدریجی طرفین به تعهدات برجامی زده شده است.

ایران پیشنهاد بازگشت تدریجی آمریکا به برجام را رد کرده؟

چند روز گذشته زمزمه هایی در مورد حصول یک توافق بین ایران و آمریکا به واسطه طرف های اروپایی شنیده می شد، توافقی که شامل بازگشت تدریجی آمریکا به برجام و شروع دوباره تعهدات ایران ذیل برجام بود، دلیل این گمانه زنی ها هم این بود که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود در حال تدوین برنامه و پینشهاد خودش در مورد فعالیت هسته ای و تعهدات برجامیست اما سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری گفت  اگرچه ایران برنامه های خودش را تدوین می کند و اجرا می کند اما هیچ توافقی بین طرفین صورت نگرفته و هیچ پیشنهادی هم مبنی بر بازگشت تدریجی آمریکا به برجام یا شروع تدریجی تعهدات ایران دریافت نکرده. همچنین اضافه کرد اگر آمریکا بخواد به برجام برگرده نحوه بازگشتش کاملا مشخص است و نیازی به این بحث ها ندارد. از این مسائل گذشته، چند روز پیش هم خبر رسید که ایران پینشهاد اروپایی ها درباره اینکه آمریکا قبل از بازگشت به برجام در گفت و گوهای چندجانبه اعضای برجام حضور داشته باشد را رد کرده

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد