مدیرعامل صندوق ملی مسکن گفت: مطابق قانون بانک‌ها برای عدم پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات بپردازند.

صندوق توسعه ملی برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه مسکن ملی برای دولتی‌ها شرط گذاشته، وزارت نفت باید متعهد شود در قبال حواله‌های وزارت راه و شهرسازی، به این صندوق نفت تحویل بدهد.

امروز رئیس سازمان امور مالیاتی هم خبر داد که برای ۱۸ هزار خانه خالی رقمی حدود ۲ هزار میلیارد تومان مالیات تعیین شده است.

خبر دیگر هم از عربستان بود. کابینه این کشور در جلسه‌ای با ریاست محمد بن سلمان تصویب کرد که از این پس تمامی تعاملات و امور رسمی بر مبنای تقویم میلادی خواهد بود.

خبرهای بیشتر را در اکوخبر ببینید.