برنامه اکوخبر

نرخ خرید دلار برای واردکنندگان

بانک مرکزی خبر از عرضه حدود ۸۸۰ میلیون دلار برای تامین ارز واردات کشور در سامانه نیما داد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد