برنامه اکوخبر

نرخ ارز در کجا تعیین می‌ شود ؟

در روزهای اخیر برخی نامزدها منتقد ارزپاشی بانک مرکزی در بازار ارز شده اند.

این حملات که طبیعتا با اهداف انتخاباتی و سیاسی هستند، واکنش بانک مرکزی رو به دنبال داشته است. از نظر برخی نامزدها بانک مرکزی سعی می کند که از طریق ارزپاشی نرخ ارز رو پایین نگه دارد. اما سازوکار فعلی موجود در بازار اساسا چقدر اجازه ارزپاشی به سیاستگذار ارزی میدهد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد