برنامه اکوخبر

بازگشت واکسن خصوصی به رینگ

تازه‌ترین اظهارنظرها نشان می‌دهد که بالاخره موانع اولیه بخش خصوصی برای واردات واکسن برای بخش تولید و کارگران رفع شده اما سوالاتی که در این مورد وجود داشت هنوز هم پابرجا هستند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد