برنامه اکوخبر

واکسن هست اما کم است

وزارت بهداشت می‌گوید توقف یا کندی واکسیناسیون در ایران به دلیل بدقولی چین و روسیه در ارسال محموله‌های جدید واکسن رخ داده است.

اما یک فرضیه بدبینانه هم در این مورد وجود دارد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد