برنامه اکوخبر

دست رد بانک‌ ها به منابع دلاری

از سال ۱۳۹۱ تا پایان ۱۳۹۶ بالغ بر ۷.۲ میلیارد دلار سپرده گذاری ارزی توسط صندوق توسعه ملی، در بانک های عامل، صورت گرفته که از این میزان بیش از ۵.۵ میلیارد دلار در قالب ۴۶ طرح به مرحله تخصیص ارز رسیده است.

از مجموع منابع تخصیص داده شده نیز حدود ۹۸ درصد به طرح های بخش نفت وگاز و حدود ۲ درصد به طرح های بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده می کند.

بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در حوزه سپرده گذاری ارزی از ابتدای تاسیس (سال ۱۳۹۰) تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹ نشان دهنده آن است که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ این قرارداد منعقد شده ولی در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ هیچ قرارداد سپرده گذاری ارزی از محل منابع صندوق با بانک ها منعقد نشده است. این درحالی است که صندوق توسعه ملی درباره چرایی این موضوع عدم در خواست بانک ها را باعث توقف انعقاد قرارداد می داند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد