برنامه اکوخبر

اجاره ها چگونه خودکار تمدید می شوند ؟

ستاد ملی مقابله با کرونا، در هفتاد و دومین جلسه خود برای حمایت از مستاجران مصوبه ایی دارد که بر اساس آن، تمام قراردادهای اجاره که تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار شان به پایان میرسد، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می شوند.اما این فرآیند چگونه طی می شود؟

این مصوبه البته حداکثری را نیز برای افزایش میزان اجاره بها یا مبلغ رهن تعیین کرده، که قراردادهای اجاره در تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و سایر شهرها هم تا سقف ۱۵ درصد مجاز به افزایش میزان رهن و اجاره هستند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد