برنامه اکوخبر

فرمول شناسایی ماینرهای غیر مجاز

کمیسیون انرژی مجلس در جلسه ای ضمن بررسی وضعیت این روزهای اخیر، تصمیماتی را اتخاذ کرده است.

به گفته فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس برخی از وزارتخانه ها و سازمان ها مانند وزارت نفت و پتروشیمی ها دارای نیروگاه برق هستند که باید آن را بطور کامل در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا ظرفیت این نیروگاه ها هم وارد مدار شود. 

همچنین به گفته وی قرار شد تمام مجوزها لغو شود و به هیچ وجه اجازه فعالیت تا پایان شهریورماه داده نشود. مشترکین پرمصرف که بیش از ۳۰ درصد افزایش غیرمتعارف مصرف دارند به اعتقاد ما به صورت غیرقانونی استخراج دارند که باید دادستان به آن ورود کند. از سوی دیگر با تصمیم دادستان کل کشور و فرمانده کل سپاه بسیج نیز به عنوان ضابط در کنار نیروی انتظامی برای شناسایی بخش‌های غیرقانونی استخراج رمزارز وارد شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد