برنامه اکوخبر

یک برآورد از خسارت بزرگ قطعی برق

خاموشی های گسترده این روزها نه تنها باعث کلافه شدن مشترکین شده بلکه مشکلات زیادی را هم برای کشور به وجود آورده است.

اما خسارت این خاموشی های گسترده برای اقتصاد کشور چه میزان است؟

بر اساس مطالعات سال ۷۸ هر کیلووات ساعت خاموشی ۲ دلار برای اقتصاد کشور زیان به همراه دارد. اگر این خاموشی ها ۲ ماه ادامه یابند سالی ۲ میلیارد دلار خسارت از بابت قطعی برق به اقتصاد کشور وارد می شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد