برنامه اکوخبر

فشار لحظه آخری دولت روحانی به منابع پولی

بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی بهار ۱۴۰۰ را منتشر کرده و بر اساس این گزارش حجم نقدینگی در پایان خرداد‌ماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۰ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می دهد.

لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد