برنامه اکوخبر

بورس از بازدهی ناامید است؟

بررسی آمارهای هفتگی امسال گویای آن است که در مجموع حراج در بورس، بازار بین بانکی و پذیره نویسی یک خرید بی سابقه بوده است.

تا پیش از این کل اوراق فروش رفته تا قبل از این هفته کمی بیشتر از ۸ هزار میلیارد بوده است،در حالی که فروش این هفته ۸ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ثبت شده است. این اوراق برای تامین کسری بودجه بوده و با توجه به اینکه در این مسیر چاپ پولی صورت نمی گیرد از راه های غیر تورمی درآمدزایی دولت به حساب می آید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد