برنامه اکوخبر

پاکستان مشتری برق ایران

شرکت مدیریت شبکه برق ایران از تصمیم پاکستان برای افزایش واردات ۷۰ مگاواتی برق از ایران خبر داده است.

به گفته رجبی مشهدی برنامه قبلی پاکستان برای واردات ۱۰۰ مگاوات برق بیشتر به علت تحریم های آمریکا با مشکل مواجه شده بود.این تصمیم برای تأمین برق گوادر با توجه به تأخیر در راه‌اندازی این نیروگاه گرفته شده است.

رجبی مشهدی بر این نکته تاکید کرد که ما این امکان را داریم که تا بیش از ۴۰۰ مگاوات تأمین برق این کشور را افزایش دهیم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد