برنامه اکوخبر

وقت مالیات ملاکین رسید

مالیات و درآمدهای مالیاتی یکی از ابزارهای دولت در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است و در حال حاضر به علت ناترازی در بودجه دولت، یکی از راهکارهای اصلی جبران کسری بودجه کشور، درآمدهای پایدار مالیاتی است‌.

امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ارسال برگه تشخیص مالیاتی به مالکان خانه های خالی از دی ماه خبر داد. به گفته وی طبق قانون خانه هایی که از ابتدای امسال تا مرداد ماه خالی مانده باشند مشمول این هستند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد