برنامه اکوخبر

رئیسی در جستجوی دلارهای بلوکه

در روزهایی که کشور بیش از هر زمانی با کسری بودجه روبرو ست، ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی دستور داد ارزهای موجود در خارج از کشور را هرچه سریعتر به داخل بازگرداند.

رییس جمهوری ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه از نوسانات ارزی را بسیار ضروری خوانده و در همین راستا، در دهمین جلسه ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت، بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن ساز و کارهای بانکی و اقتصادی، ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد