به گزارش اکوایران، پیشتر از این، طرح های گوناگونی در اقتصاد ایران برای کنترل قیمت به کار گرفته شد. مسئله ای که وجود دارد اینکه به نظر برخی سیاستگذاران اقتصادی همچنان در این اندیشه هستند که با به روز کردن و هوشمند کردن سامانه ها، قیمت ها رام می شوند و مسئله تورم از این کانال قابل حل است. 

سامانه هوشمند وزارت صمت

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی از برنامه هوشمند این وزارتخانه برای تنظیم بازار خبر داد. به گفته صدیف بیک زاده ابزارها و سیاست های تنظیم بازار از بخش پولی و مالی گرفته تا کالاهای نهایی و مصرفی شکل هوشمند به خود گرفته و تغییراتی که در یکی دوماه اخیر اتفاق افتاده، علاوه بر تغییرات مدیریتی، تغییرات ساختاری را هم شامل می شود. بیک زاده درباره قیمت کالاها هم گفته سعی می شود قیمت ها با توجه به اهمیت کالاها بر اساس کمترین دخالت تعیین شود و دستور العمل جدید با مطالعات میدانی انجام شده است.

کنترل از راه دور قیمت ها

به گفته این مقام مسوول، سعی وزارتخانه بر این است که به صورت سیستمی کنترل و نظارت انجام شود. یک نکته مهم در صحبت های سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، اینکه تمام تولید کنندگان و اصناف با سیستم هوشمند در دسترس هستند و هرگونه افزایش قیمت رصد خواهد شد؛ از حلقه اول یعنی تولید تا حلقه آخر یعنی توزیع.

اما در سمت دیگر مشکل های احتمالی برای طرح جدید وجود دارد که می توانید در «اکوخبر» در جریان آن قرار گیرید.