هیاتی از ایران نیز ۱۷ آبان ماه به ریاست علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این اجلاس شرکت می کنند. نکته قابل توجه در این اجلاس غیبت شی‌جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین است.

جوبایدن در این اجلاس غیبت رئیس‌جمهور چین را اشتباه بزرگ دانست و گفتاز درگیری مسلحانه تصادفی با چین هراسی ندارم.

اما ریشه اختلاف چین و آمریکا چیست؟

در اکوخبر امشب ببینید.