به گزارش اکوایران، گزارش دیوان محاسبات میگوید که ۵۰ درصد کل مصارف بودجه ای نیمه اول سال ۱۴۰۰، بابت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و صندوق های بازنشستگی صرف شده است. با توجه به اثری که مصوبه سال گذشته افزایش حقوق و مزایای کارکنان بر بودجه ۱۴۰۰ داشته، دولت فقط در این بازه ۶ ماهه، ۱۲۷ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخته است.