به گفته احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق تامین گاز از ایران به طور مستمر در حال کاهش است. همچنین خط انتقال برق ایران هم به طور کامل قطع شده و حالا عراق به توان داخلی خود در زمینه انرژی تکیه کرد است.

وی همچنین از اعلام آمادگی وزارت برق عراق برای پرداخت بدهی به ایران خبر داده است. اما میزان این بدهی چقدر است؟ در اکوخبر ببینید.