به گزارش اکوایران، خبرها حاکی از آن است که این هفته بانک ها هیچ اوراقی از دولت خریداری نکردند. علت این کمبود شدید منابع در شبکه بانکی چیست؟ ریشه را می توان در گزارش اخیر بانک مرکزی پیدا کرد.