به گزارش اکوایران، برخی وزارتخانه ها فشار بر سازمان برنامه و بودجه را تشدید کرده اند تا به خواسته های بودجه ای خود برسند.