دور هشتم مذاکرات وین با دو تفاوت نسبت به ادوار گذشته آغاز شده است. یکی از مهم ترین تفاوت ها،  کنار گذاشتن پیش نویس توافق در دولت روحانی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشور از آن خبر می دهد. به گفته امیر عبداللهیان دو سند یک و پانزدهم دسامبر جایگزین سند خرداد ۱۴۰۰ شده و روی میز مذاکره کنندگان قرار می گیرد.