هزینه فرصت، منافع از دست رفته برای انتخاب یک گزینه  است. 

بارها دیده ایم که برای توجیه مناسب بودن یک کارخانه، به میزان تولید و اشتغال آن اشاره می شود، اما کسی نمی پرسد برای بودن این کارخانه، چه بنگاه های تولیدی دیگر و اشتغالی از دست رفته است. توجه به هزینه فرصت باعث می شود که ما با تحلیلی اقتصادی ببینیم کدام کارخانه و کدام صنعت بودنشان به نفع اقتصاد ملی است یا خیر.

هزینه فرصت همچنین پایه اصلی تجارت است. کشوری با هزینه فرصت پایین تولید یک کالا، آن را صادر و کالایی را وارد می کند که هزینه فرصت بالایی در آن دارد. تولید همه کالا ها توسط یک کشور و خود وابستگی موجب ضربه خوردن اقتصاد و رفاه شهروندان می شود.

پویا جبل عاملی در قسمت دوم اکوپدیا درباره هزینه فرصت توضیح می دهد.