سامانه یکپارچه فروش که هر چند هنوز هیچ جزییاتی از آن در دست نیست اما قرار است از هفته آینده کار خود را آغاز کند و تمام خودروسازان اعم از ایران خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی ملزم هستند خودروهای تولیدی خود را از طریق این سامانه به بازار عرضه کنند.

با معرفی این سامانه پرونده عرضه خودرو در بورس کالا، باز نشده، بسته شد و به این ترتیب طرح جدیدی راهی بازار خودرو شد. بازاری که به نظر می‌رسد برای به پیدا کردن راهی که آن را به آرامش برساند به آزمایشگاه مصوبات و طرح های گوناگون تبدیل شده است.