سهم هر یک از این شرکت‌ها در پروژه‌های انرژی روسیه چقدر است؟  و این تصمیمات زودهنگام چه تبعاتی را  به دنبال خواهد داشت؟ با توجه به سابقه رویارویی روسیه با تحریم از سال ۲۰۱۴، استراتژی این کشور برای کاهش تأثیرگذاری خروج غول‌های انرژی چه خواهد بود؟

مجید رئوفی، کارشناس انرژی روسیه در گفتگو با اکوایران به این سوالات پاسخ داده است.