وقایع منجر به انقلاب اسلامی و بعد از آن ۸ سال جنگ اما تحقق آن را به تعویق انداخت. بعد از جنگ تولید پتروشیمی رونق گرفت و از ۳ میلیون تن در سال به ۴۸ میلیون تن در دهه ۷۰ رسید. چه عواملی باعث شدند این دوران رقم بخورد؟ چه ایراداتی به این دوره وارد است؟ در گفت و گو با محمد حسن پیوندی قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این موضوعات پرداخته‌ایم.