به اعتقاد آنها، اگر نرخ گاز واقعی و  با نرخ صادراتی محاسبه شده و از طرفی اقتصاد برق نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعریف شود، قطعا نیروگاه های مقیاس کوچک نسبت به نیروگاه‌های بزرگ مزیت رقابتی خواهند داشت.

در همین راستا محمد بیات ،رییس هیات مدیره انجمن نیروگاه های تولید پراکنده برق ایران در گفت و گو با اکو نیرو به این پرسش که «چرا مقیاس کوچک ها بهترین راه حل برای مقابله با بحران خاموشی هستند؟» پاسخ داد.