در حقیقت قراردادهای سلیقه‌ای شرکت‌های توزیع از یک طرف و بی‌برنامگی وزارت نیرو در پرداخت مطالبات از طرف دیگر باعث سردرگمی تولیدکنندگانی شده که در چند دهه اخیر توانسته‌اند حدود ۹۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت مادر و زیر‌بنایی برق را تولید کنند.

اما سوال‌هایی در این بین مطرح است، از جمله اینکه با ادامه این بی توجهی‌ها و حل نشدن چالش‌های جدی این بخش اشتغالزایی صنعت برق، چه آینده‌ای را باید برای شرکتهای کوچک و متوسط متصور شد؟ 

از طرفی عدم تمکین مسوولان از قوانین موجب شده تا وضعیت روز به روز برای شرکت‌های کوچک و متوسط این صنعت پیچیده‌تر شود. حال برای برون رفت از این بحران چه مسیری را باید طی کرد؟

علیرضا اسدی، کارشناس ارشد صنعت برق در اکونیروی این هفته به این پرسش‌ها پاسخ داد.