بازارهای جهانی، دوشنبه ۱۷ شهریور

آرامش در بازارها در نخستین روز معاملات! مسیر نزولی قیمت ها در بازار نفت و بازار ارزهای دیجیتال وقت ورود به بازار فلزات پایه است

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد