پادکست بازارهای جهانی

یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

باید به رنگ قرمز در تابلوها عادت کرد!

طلا این هفته چه سرنوشتی دارد؟

سقوط نفت و فلزات پایه تصادفی نیست.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد