تحولات عجیب در بازارها ادامه می‌یابد؟

جو بازارهای مالی به دلیل اظهارنظرهای اخیر درباره بسته حمایتی جدید در آمریکا مثبت است اما سرمایه گذاران نمی توانند به این سخنان اعتماد کنند. از سوی دیگر عوامل منفی متعدد وجود دارد که از رونق جلوگیری می کند. در این میان شاهد رشد امیدبخش قیمت ها در بازار فلزات پایه هستیم. در بازار طلا هم تغییراتی رخ داده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد