احمد شیروانی، دبیرکل انجمن ملی صنعت پخش ایران می‌گوید: شکاف فعلی بین قیمت رسمی و بازار حدود ۲۰ هزار تومان است که باید به این رقم نرخ صرافی را هم اضافه کرد. با اضافه کردن این عدد حداقل شکاف ارزی که تولیدکنندگان پرداخت می کنند بین ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان است.

او با گلایه از وضعیت تخصیص ارز به تولیدکننده ها، مهم ترین چالش های تولیدکنندگان در این حوزه را توضیح می دهد.