در این خصوص سید رضا نورانی نایب رییس اتاق مشترک ایران و اوکراین به پرسش های اکوایران پاسخ می دهد.