به گزارش اکوایران؛ براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در حال حاضر در بندر امام ٣٧ فروند کشتی با میزان بار ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار تن در لنگرگاه بر روی آب مانده‌ اند؛ از سوی دیگر در کنار اسکله هم ٢٠٠ هزار تن کالا در حال تخلیه است.

آمار اعلام شده به اینجا ختم نمی شود، بطوریکه براساس داده‌های اعلام شده علاوه بر کشتی‌ های روی آب مانده و کالاهای رسوب کرده در کنار اسکله، بیش از ٣ میلیون و ٩٠٠ هزار تن کالا هم در انبارهای بندر امام انباشت شده‌اند؛ با این شرایط می توان گفت حدود 6 میلیون و 300 هزار تن کالا در بنادر کشور بلاتکلیف هستند.

با توجه به آمار می توان گفت این کالاها اگر سریع از انبار خارج نشوند، مشکل آفت و خودسوزی پیدا می‌کنند؛ چراکه کنجاله سویا یک کالای خودسوز است. اما در بحث گندم و ذرت گازی از آنها متصاعد می‌شود باعث تخریب‌شان خواهد شد.

از سوی دیگر براساس قانون اگر دو ماه پس از انجام آزمایش کالاها تخلیه و خارج نشوند باید مورد آزمایش مجدد قرار بگیرند. در این صورت علاوه بر اینکه هزینه‌ای باید برای انجام آزمایش دوم پرداخته شود احتمال اینکه جواب آزمایش منفی باشد و کالا مردود اعلام شوند وجود دارد که با این شرایط این کالاها باید مرجوع شوند.

اما چرا این تعداد کشتی روی آب مانده اند؟ در این خصوص بهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان مشکل اسنادی را دلیل روی آب ماندن این کشتی ها عنوان کرده و بر این نکته تاکید می کند که کشتی‌های که روی آب مانده‌اند به دلیل مشکل اسنادی امکان ورود به بندر را ندارند.

با توجه به اظهارات مطرح شده می توان گفت، هنوز تبادلات مالی بین فروشنده و خریدار کامل نشده و با مشکل اسنادی مواجه‌اند. پس از رفع مشکل اسنادی به این کشتی‌ها اعلام ورود به بندر می‌شود که در حال حاضر به هیچ یک از این ٣٧ فروند کشتی که حامل کالای اساسی هستند، اعلام ورود به بندر نشده‌ است.

اما به گفته مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان به فرض رفع مشمل اسنادی این کالاها همچنان امکان ترخیص آنها وجود ندارد، چرا که امور پشتیبانی دام نتوانسته کالاهای خود یعنی همان ٣ میلیون و ٩٠٠ هزار تن را از انبارهای بندر امام خارج کند، ظرفیت و انباری برای پذیرش بار کشتی‌های مانده بر روی آب نداریم. با این شرایط امور پشتیبانی دام و شرکت بازرگانی دولتی باید در اقدام سریع کالاهای انباشت در انبار بندر امام را خارج کنند.