به گزارش اکوایران؛ گمرک پیش از این کاهش نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای از 9 درصد به 1 درصد را اعلام کرده بود. حال در بخشنامه جدید دانه های روغنی هم به این فهرست اضافه شده است.

در بخشنامه جدید اسامی این دانه های روغنی از قبیل دانه سویا، دانه کلزا، دانه گلرنگ، روغن خام سویا، روغن خام آفتابگردان، روغن خام کلزا،  روغن پالمRBD تصریح شده است.

علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک در بخشنامه جدیدی اعلام کرد: پیرو بخشنامه‌های قبلی در خصوص کاهش نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای از 9 درصد به 1 درصد، کاهش یافته است. بخشنامه جدید برای انجام اقدامات لازم به معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده است.

 

روغن