به گزارش اکوایران، روند تورم و نقدینگی در کشور همواره یکی از مسائل مهم در اقتصاد کشور ها بوده و کنترل آن می تواند نقش بسزایی را در وضعیت رفاه جامعه داشته باشد.

این موضوع مهم سبب شده تا صاحب نظران و اشخاص مهم در اقتصاد شروع به درج آرای خود در این زمینه کرده و هر کدام راه کار یا علتی را برای کاهش قدرت رفاه یا رشد تورم در جامعه بیان کنند.

در همین رابطه بررسی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور و مقایسه آن با کشور های دیگر یکی از زاویه هایی است که بررسی آن می تواند نشان دهنده تغییرات تورمی در جامعه باشد.

نسبت نقدینگی به تولید در حد 90 یا 69؟

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در هر منطقه نشان دهنده آن است که به ازای تولید هر واحد کالا و خدمات در کشور چه میزان نقدینگی صرف شده است.

این رقم در کشور به گزارش برخی منابع برابر با 90.4 درصد عنوان شده در حالی که در آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص این متغیر، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برابر با 69 درصد برآورد شده است.

بررسی های آماری در ایران نشان می دهد در سال 2016 میلادی مقارن با 1396 نسبت نقدینگی به تولید در حدود 90 بوده است و در سال 2020 میلادی این رقم برابر با 69 به ثبت رسیده است.

این شاخص را مرکز آمار در تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری مورد ارزیابی قرار داده است.

بررسی روند این شاخص ها در کشور نشان می دهد از سال 94 تا 99 رفته‌رفته از این شاخص کاسته شده است.

تورم

رتبه 90 ام ایران در میان کشورها

طبق آمارهای سایت جهانی در خصوص این نسبت مشاهده می شود در سال 2020 میلادی بیشترین میزان این متغیر به کشور هنگ کنگ تعلق داشته که برابر با 452 درصد بوده است. کشور های چین و ژاپن نیز در رده های بعدی قرار گرفته اند

متوسط جهانی نیز در این رده بندی در سال 2020 میلادی برابر با 143.95 درصد بوده است. ادامه بررسی ها در شاخص فوق نشان می دهد ایران در این آمارها رتبه 90 را داشته است. کشور زیمباوه نیز با 17 درصد آخرین رتبه را به نام خود ثبت کرده است.

اما آیا اساس این آمار می تواند توضیح دهندگی اثر نقدینگی بر تورم را در بر داشته باشد؟

معنا و مفهوم یک شاخص مبهم در تورم

برخی از تحلیلگران معتقدند که این نسبت نشان از آن دارد که نقدینگی نقش مهمی در تورم نداشته و ریشه رشد تورم در جای دیگری است.

اما در مقابل جبهه دیگری از اقتصاد دانان اعتقادی خلاف این موضوع را دارند. این دسته باور دارند آن چه این شاخص نشان می دهد رشد بخش پولی و مالی در اقتصاد است و نکته حائز اهمیت دیگری ندارد.

به عبارت دیگر در بررسی وجود یا عدم اثر نقدینگی بر تورم باید رشد این شاخص را مورد ارزیابی قرار داد و آن گاه با تورم مقایسه کرد.

در همین رابطه رشد نقدینگی در کشور در سال 99 تا مرز 40 درصد بالا آمده و در این مقطع تورم نیز تا سطح 36 درصد افزایش پیدا کرد.

این افزایش در نهایت در سال 1400 رشد نقدینگی و تورم را به مرز 40 درصد رسانید.

تورم