به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی درسومین سال متوالی خبر از  اقدام دولت به فروش اوراق بدهی دولتی داده تااز این طریق کسری بودجه دولت از مسیری غیر تورمی جبران شود. در همین رابطه دولت در سال 1399 موفق به فروش تقریبا 126 هزار میلیارد تومان شده و در سال 1400 نیز توانست 90 هزار و 600 میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را از این مسیر جبران کند. این خرید و فروش با نظارت بانک مرکزی به صورت هفتگی در هر مقطع برگزار می شده است.

اکنون این نهاد در گزارش اخیر خود اعلام کرد اولین هفته فروش اوراق را در  نخستین هفته خرداد ماه آغاز شده و 10 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در معرض فروش قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای عرضه تدریجی هفتگی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت)، مرحله اول حراج اوراق مزبور در سال 1401 برای فروش اوراق مزبور به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه در روز سه‌شنبه 3 خرداد‌ماه 1401 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد.

نحوه برگزاری اولین حراج و مشخصات اوراق عرضه‌شده به شرح جداول زیر است:

اوراق بدهی دولتی

شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای اشاره شده 500 هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری خود مدنظر قرار دهند. 

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارت ارسال و وزارت مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد. 

بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است.