در بازار اولیه بانک ها وبورسی ها از دولت اوراق می خرند. به شرط نرخ سود تا به نوعی برای آن ها دارایی به حساب بیاید. از آن طرف برای دولت نیز این فروش اوراق به شکلی درآمدزایی به شمار آمده و می تواند با این معاملات کسری بودجه را کاهش دهد. هفته ابتدایی خردادماه امسال اولین مرحله از سومین سال برگزاری این بازار استارت خورده و اکنون به مرحله پنجم خود رسیده است.

به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد روند خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در هفته های اخیر نزولی بوده و در نهایت به هزار و 960 میلیارد تومان تنزل پیدا کرد.

بررسی روند معاملات در بازار اولیه خرید اوراق بدهی دولتی حاکی از آن است کاهش خرید اوراق در بازار به صورت هفتگی بوده و اکنون به کمترین میزان خود تنزل پیدا کرده است.

خرید هزار و 960 میلیاردی اوراق بدهی

در هفته پنجم معاملات بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در سال 1401 ، سه دسته اوراق به مشتریان عرضه شد.

در این بازار به طور کلی دولت اوراق خود را عرضه کرده و با فروش آن ها از این طریق می تواند بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند.

برخی تحلیل گران معتقدند داد و ستد در این بازار می تواند از رشد پایه پولی جلوگیری کرده و درنهایت با کاهش نیاز دولت به برداشت تنخواه مانع از افزایش تورم از این کانال شود.

در نهایت مجموع اوراق در این مرحله پنجم بازار اولیه نشان می دهد در این مقطع حدودا هزار و 960 میلیارد تومان ازکسری بودجه دولت از این طریق تامین شده که نسبت به هفته قبل در حدود 7.9 درصد کاهش داشته است.

روند معاملات هفتگی نشان می دهد این مسیر در کشور همچنان کاهشی بوده است.

سهم برابر بانک ها و بورسی ها در بازار اولیه 

به طور کلی در بازار اولیه دو دسته مشتری در بازار وجود دارد. بانک ها و بورسی ها.

نهادهای مالی در این هفته 980 میلیارد تومان از دولت خرید کرده و بورسی ها نیز رقمی مشابه از کسری بودجه را تامین کرده ند.

به عبارت دیگر سهم بانک ها و نهادهای تامین سرمایه در این هفته برابر بوده است.

از آن جا که دسته بندی اوراق در این هفته تغییر چندانی نداشته می توان گفت نرخ سود ها در بازار اولیه ترکیب مشابه با هفته قبل را داشته که از 21.5 درصد تا 22 درصد بوده است. به طور کلی مقایسه این نرخ با سال قبل نشان می دهد مطلوبیت دادوستد اوراق در بازار افزایش داشته و این موضوع عامل رشد نسبی خرید اوراق در بازار بوده است.